"A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich:

Pójdźmy zaraz aż do Betlejem i oglądajmy to, co się stało, i co nam objawił Pan.

I spiesząc się, przyszli i znaleźli Marię i Józefa, oraz niemowlątko leżące w złobie.

A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu.

I wszyscy , którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli." (Łuk. 2,15-18)

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ BŁOGOSŁAWIONEGO NOWEGO ROKU 2016

KOCHANYM DZIECIOM, MŁODZIEŻY

I WIELCE UMIŁOWANYM PARAFIANOM

STRZYŻOWIC I SOSNOWCA

Życzą:

Ks. Eugeniusz i Ks. Adam Stelmachowie