Ułatwienia dostępu

Parafia Kościoła Polskokatolickiego
pw. Św. Barbary w Krzykawie-Małobądzu

ul. Górna 48, Małobądz
32-329 Bolesław (k. Olkusza)

tel. 32 642 48 36

Ks. Proboszcz
mgr Tadeusz BUDACZ

 

krzykawa malobadz


Parafia Polskokatolicka p.w. św. Barbary w Krzykawie Małobądzu została erygowana dekretem Ordynariusza Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Księdza Biskupa Jerzego Szotmillera 23 lutego 1988 roku. Pierwszym Proboszczem Parafii był Ksiądz mgr Jerzy Białas w latach 1987-2001. Do Parafii należą miejscowości Krzykawa, Małobądz, Ujków Nowy, Kuźniczka, Krze, Pniaki i część Podlepia. Msze święte sprawowane są w niedzielę i święta o godz. 9:30, 11:15 i o 16:00. W dni powszednie zgodnie z ogłoszeniami. Nabożeństwa Majowe odprawiane są codziennie w październiku o godz. 17:00. Roraty odprawiane są codziennie w Adwencie o godz. 7:00. Tradycję święcenia wieńców dożynkowych wprowadził Ksiądz Infułat Tadeusz Gotówka, tradycja ta przetrwała po dziś dzień. Przy Parafii prężnie działa Rada Parafialna, Chór Parafialny i Schola Dziewczęca oraz Stowarzyszenie Młodzieży Polskokatolickiej. W okresie wakacji letnich i zimowych prowadzone są przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskokatolickiej przy Parafii p.w. św. Barbary w Krzykawie-Małobądzu półkolonie. Półkolonie te są całkowicie nieodpłatne. Uczestniczyć w nich mogą wszystkie chętne dzieci z sołectw należących do Gminy Bolesław. Parafia prowadzi działalność charytatywną. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu organizowana jest pomoc dla rodzin najbardziej potrzebujących w Parafii (zbiórka żywności i środków czystości). Wydawana jest także gazetka parafialna - "Wieści Parafialne".

kosciol polskokatolickiADRES

Parafia Kościoła Polskokatolickiego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Strzyżowicach

ul. 1 Maja 64
42-575 Strzyżowice
woj. śląskie

tel.: 601 522 207